COVID-19 ordinacija Doma zdravlja Karlovac

Dana 19.03.2020.počinje sa radom izdvojena ambulanta s 24 h radnim vremenom za potrebe zbrinjavanja pacijenata sa sumnjom na COVID-19 infekciju na lokaciji V .Mačeka 48.

Telefon ordinacije je 091 614 9052

Rad ambulante će uključivati trijažu pacijenata sa sumnjom na COVID-19 infekciju. Anamneza će se uzimati telefonski ili ako pacijent dođe osobno kroz staklena vrata putem portafona. 

U IZDVOJENOJ AMBULANTI SE NE VRŠI TESTIRANJE NA COVID 19!!

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

Ažurirano 23. ožujka 2020 — 8:36
PD Dubovac 2018.