Završetak 29. Opće planinarske škole

29. OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA PD DUBOVAC
Opća planinarska škola ,  29. po redu u organizaciji Planinarskog društva Dubovac je u srijedu 28.10. 2020.g. završila ispitom. Ispitu je pristupilo 20 polaznika koji su ispunili uvjete te su uspješno savladali teoretski i praktični dio koji se od njih tražio. Škola je održana po planu, osim dvodnevnog izleta na Ravni Dabar , koji je zbog epidemiološke Covid-19  situacije , pretvoren u jednodnevni. U organizaciji predavanja pazilo se i provođene su propisane mjere socijalnog distanciranja. Unatoč svemu tome prisutnost na predavanjima je bila odlična te su polaznici naučili i stekli nove planinarske vještine koje će im svakako biti od koristi kod boravka u planinama. Od izleta škola je bila na Kleku, Žumberku, Petrovoj Gori, Zavižanu, Dabarskim kukovima i Okiću. Diplome će svečano biti podijeljene na redovnom planinarskom sastanku 5.11. u nešto skromnijem izdanju nego je bilo uobičajeno za takve prilike , bez epidemije .
Voditelj 29. OPŠ
Jadranko Jagodić
Ažurirano 5. studenoga 2020 — 11:14
PD Dubovac 2018.