Održana Redovna sjednica Skupštine PD „DUBOVAC“ Karlovac

Uz cvrkut ptica na otvorenom prostoru Planinarske kuće „Zvonimir Plevnik“ na Kalvariji održana je Redovna sjednica Skupštine Planinarskog društva „DUBOVAC“ Karlovac.

Po izboru radnih tijela podnesena su i od Skupštine prihvaćena Izvješća o radu Društva, financijskom poslovanju, Nadzornog odbora i Suda časti  tijekom 2020.god.

Iz podnesenih izvješća razvidno je da su članovi PD „ Dubovac“ unatoč izvanrednim okolnostima, u godini napornog i teškog življenja u okruženju koronavirusa bili iznimno aktivni, održana je Izborna sjednica Skupštine Društva, izabrano je novo rukovodstvo društva u narednom četverogodišnjem mandatu, donesen je novi Statut Društva,  realizirano je 15 društvenih izleta, članovi Markacijske sekcije uredili su Dragojlinu stazu, čitavu dionicu Dubovačkog planinarskog puta od Ozlja do Karlovca cca 27 km, dio Karlovačke obilaznice, a članovi Gospodarske komisije su započeli sa temeljitim uređenjem okoliša Pl.kuće „Z.Plevnik“ na Kalvariji ( nove stepenice, potporni zid…., redovno održavanje i dr. ). Angažiranjem isključivo vlastitih sredstava i volonterskim radom sudjelovali smo u Programima u prigodi proslave dana Grada Karlovca, tradicionalnom Prečnicom preko Šanca i Abseil s branič-kule Starog grada Dubovca.

Posebno veseli činjenica da nas okruženje koronavirusa nije spriječilo da u cjelosti tijekom mjeseca rujna, listopada i studenog realiziramo programe školovanja i neformalnog obrazovanja djece, mladih i odraslih a prema Pravilnicima o školovanju u Hrvatskom Planinarskom savezu organizacijom :

10.Male planinarske škole “KLINCI I KLINCEZE 2019 “sa 38 polaznika, 29. Opće planinarske škole sa 22 polaznika

Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem potpisanog Ugovora o financiranju – Natječaj u provedbi mjere M07, tip operacije 7.4.1. – sektor lokalna infrastruktura – Rekonstrukcija planinarskog doma Vodice – podnesen je 2.dio Zahtjeva za potporu.

Predloženi i od Skupštine prihvaćeni Plan rada Društva i Financijski plan za 2021.godinu obvezuju članove Društva na dodatno angažiranje i uključivanje u rad većeg broja članova Društva. U tijeku je Opća planinarska škola sa 25 polaznika, završio je sa radom Alpinistički tečaj sa 12 polaznika, u pripremi je realizacija programa u prigodi proslave dana Grada Karlovca, 1.Viša planinarska škola, Mala planinarska škola, Dani penjačkog centra….markacisti se spremaju na redovito uređenje i održavanje gotovo 100 km planinarskih putova, gospodarska komisija kreće u daljnje uređenje Pl.kuće „Z.Plevnik“, uređenje okoliša iste redovna aktivnost

Odlukom APPRRR o dodjeli sredstava Projekt – Rekonstrukcija planinarskog doma – Vodice ulazi u zahtjevnu fazu financiranja, izgradnje, opremanja, uređenja o čemu su članovi Skupštine detaljno upoznati i svojom su Odlukom dali suglasnost predsjedniku Društva i Upravnom odboru Društva za realizaciju daljnjih  aktivnosti sukladno Odluci o dodjeli sredstava.

Nažalost, tradicionalni svečani dio sjednice, podjela priznanja Društva i HPS-a su odgođeni, s nadom da će uskoro bolja epidemološka situacija omogućiti da se opušteno podružimo.

Ažurirano 04/05/2021 — 12:35 PM
PD Dubovac 2018.