14.08.2021. Kremen i Zir

PD „Dubovac“ organizira jednodnevni izlet u subotu 14.08.2021. na

KREMEN I ZIR

Kremen planina, po visini je peta planina u Hrvatskoj ( 1591 m.n.v.), iza Dinare, Biokova, Velebita i Ličke Plješivice. Planina je smještena između Gračaca i Knina, južno od Plješivice. Vrh je travnata glavica obilježena betonskim geodetskim stupom. Vrh ima obilježja kao i druge ličke planine, izdiže se iznad stijena i šumskog pojasa, a dodatnu mu draž i ljepotu daju široki vidici koji se pružaju na sve strane neometan u blizini višim vrhovima. Kremen je ujedno i najviši vrh Zadarske županije. Na vrhu se nalazi žig za HPO, Ličke gorske bisere i Najviši vhovi hrvatskih županija.

Zir ( 850 m.n.v.) je osamljeno brdo sa stjenovitim vrhom u sredini Ličkog polja i koja je dio Ličkog sredogorja, odličan vidikovac na gotovo cijeli Velebit sa ličke strane, kao i na auto-put i željezničku prugu. Zir je uvršten kao kontrolna točka u HPO i obilaznici Lički gorski biseri.

Polazak: 14.08.2021. u 07:00 sati ispred zgrade suda u Karlovcu

Prijevoz: veliki autobus 130,00 kn, mali autobus 180,00 kn

Ocjena težine: lagano nezahtjevno ( L/ N )

Vodiči: Ognjen Borovac 095/ 369 0400 ;   Jadranko Jagodić 099/ 851 3149

 

OKVIRNI PLAN IZLETA

  • 07:00 POLAZAK ISPRED ZGRADE SUDA
  • 09:00 POLAZAK NA VRH KREMENA
  • 12:00 DOLAZAK NA VRH
  • 12:45 POVRATAK PREMA AUTOBUSU
  • 16:15 DOLAZAK POD ZIR
  • 18:00 DOLAZAK NA VRH ZIRA
  • Oko 22:00 dolazak u Karlovac

OPREMA :  U skladu sa vremenskim uvjetima, prikladna odjeća i obuća, štapovi za hodanje. Hrana i voda iz ruksaka.

NAPOMENA : obavezna osobna i planinarska iskaznica.

Odazivom na izlet, odnosno uplatom istog, svaki pojedinac potvrđuje da je upoznat sa uvjetima izleta, da ispunjava  zdravstvene,  psihofizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da prihvaća ovaj program, da ima plaćenu članarinu u pl. društvu za tekuću godinu, da pristupa izletu na vlastitu odgovornost, te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča.

Prijave za izlet isključivo sa uplatom kod vodiča na sastanku Društva četvrtkom u 19,30 sati u prostorijama Školske sportske dvorane Mladost–mala dvorana.

Vodič ima pravo izmjene programa izleta prema objektivnim okolnostima na terenu.

Ažurirano 10. kolovoza 2021 — 8:12
PD Dubovac 2018.