Produžuje se natječaj za NAJ FOTO 2021.!

Pozivaju se svi članovi Dubovca da učestvuju u natječaju za NAJFOTO 2021. te pošalju fotografije do petka 26.11.2021.

 

Uvjeti za prijavu radova:

 • fotografije moraju biti planinarske tematike.

 • fotografije ne smiju biti starije od 01.studenog 2020.g.

 • fotografije trebaju biti u digitalnom formatu

 • fotografije moraju biti formata u omjeru 4:3  ili 16:9 ukoliko su vodoravno orijentirane. Kraća stranica fotografije mora biti minimalno 1080 pixela. Široke panoramske fotke neće biti uzete u obzir.

 • fotografije trebaju biti praćene prijavnicom / opisom fotografija

 • prijavnica treba sadržavati :

  •  naziv fotografije

  •  ime autora fotografije

  •  lokaciju nastanka fotografije

  •  mjesec i godinu nastanka fotografije

 • datoteke se predaju na CD-u , DVD-u , memorijskoj kartici ili e-mailom. Kartice ili stickovi  se vraćaju vlasniku .

 • jedan autor na natječaju može sudjelovati s najviše 8 fotografija

CD-i , DVD-i i memorijski mediji s fotografijama se predaju na sastanku društva  Jadranku Jagodiću.

Adresa za slanje fotografija e-mailom :  pddubovac.fotka@gmail.com

Način ocjenjivanja radova:

 • sve prijavljene radove će primiti Natječajna komisija

 • svi prispjeli radovi bit će selektirani od Natječajne komisije koja će napraviti odabir za uži izbor .

 • fotografije odabrane u uži izbor bit će prezentirane na projekcijama na sastancima  PD Dubovac  (2.12, 9.12 i 16.12) i na medijima čiji sadržaj uređuje PD Dubovac .

 • svaki član Društva može glasati za tri fotografije po principu : jedan glas = jedan bod

 • glasuje se na pripremljenim listićima za tu svrhu  (zbog epidemije  moguće je i neko drugo rješenje glasanja )

 • pobjeđuje fotografija koja skupi najveći broj glasova

Tri fotografije s najvećim brojem glasova bit će nagrađene! U slučaju izjednačenog broja glasova , redoslijed  utvrđuje Natječajna komisija. U slučaju da isti autor osvoji dvije ili više nagrada, nagrađuje se najvišom osvojenom nagradom, a idući u poretku osvaja slijedeću nagradu.

Posebni uvjet natječaja:

Prijavom na natječaj autori pristaju da PD Dubovac može te fotografije bez odštete koristiti  u promotivne i reklamne svrhe

Ažurirano 23/11/2021 — 11:55 AM
PD Dubovac 2018.