2. VIŠA PLANINARSKA  ŠKOLA

Viša planinarska škola u organizaciji Planinarskog društva „ Dubovac “ će se provoditi u vremenskom periodu od 16.01.-16.07.2023. godine  prema PROGRAMU VIŠE PLANINARSKE ŠKOLE U HRVATSKOM PLANINARSKOM SAVEZU. U slučaju nepredvidljivih organizacijskih, vremenskih i drugih okolnosti, organizator može produžiti trajanje škole najviše do 12 mjeseci. Cilj Više planinarske škole je da polaznicima omogući proširenje i nadogradnju osnovnih planinarskih znanja i vještina te stjecanje dodatnih planinarskih znanja i vještina o zimskom planinarenju, kretanju po osiguranim planinarskim putovima i o planinarenju u visokom gorju. 

Škola je namijenjena planinarima koji već vladaju osnovnim znanjima i vještinama nužnima za sigurno kretanje i boravak u planinama te žele svoje vještine i znanja nadograditi dodatnim znanjima i vještinama o zimskom planinarenju, kretanju po osiguranim planinarskim putovima i o planinarenju u visokom gorju. Škola obuhvaća informiranje polaznika o mjerama sigurnosti pri sudjelovanju na zahtjevnijim planinarskim izletima, turama i pohodima u planinama.

VODITELJ ŠKOLE : Robert Lemić, vodič A, B i D standarda 

NASTAVNO OSOBLJE :
Robert Lemić – vodič A, B i D standarda
Jadranko Jagodić – vodič A i D standarda, član HGSS
Darko Grba – vodič i instruktor A, B i D standarda
Željko Ivasić – vodič A i D standarda
Andrej Pezdirec – alpinist
Slobodan Kožul – vodič A standarda
Dario Kožul – doktor medicine
Marko Ivanuš – vodič  A, B i D standarda
Deni Pavlinović – član HGSS
Davor Jakšić –
vodič pripravnik

Nastavno osoblje ima dugogodišnje iskustvo u visokogorskom planinarenju, a neki i u bavljenju alpinizmom i djelovanjem u HGSS. U izvođenju programa mogu u svojstvu asistenata ili demonstratora, na poziv voditelja škole i pod njegovim nadzorom, sudjelovati vodiči HPS-a i druge stručne osobe.

Svi instruktori i predavači na školi dužni su izvršavati svoje obveze savjesno i nesebično prenoseći svoje znanje i iskustvo na polaznike. Dužni su održavati red i disciplinu tijekom predavanja a posebice terenskih vježbi ne dovodeći u opasnost ničije zdravlje ili život. 

OBAVEZNI UVJETI ZA UPIS POLAZNIKA : 

  • članstvo u planinarskoj udruzi članici HPS-a – dokazuje se članskom iskaznicom s članskom markicom za tekuću godinu
  • završena Opća planinarska škola HPS-a
  • iskustvo stečeno sudjelovanjem na organiziranim planinarskim izletima i turam
  • poznavanje osnovnih planinarskih znanja i vještina – podložno je provjeri organizatora,
  • navršena 21 godina života,
  • uplata školarine organizatoru škole 

BROJ POLAZNIKA : nije ograničen ( prednost pri upisu imaju članovi PD „ DUBOVAC“ )

POSTUPAK PRIJAVE I UPISA : 

Prijave i upis u školu provesti će se od 02.01.2023. do 16.01.2023. godine osobnom predajom pristupnice i obavljanjem razgovora s Voditeljem škole .

CIJENA ŠKOLE: 200,00 € ( 1.506,90 HRK ), plativo u dvije rate po 100 € (  753,45 HRK ). 

( Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije – 1 € = 7.53450 HRK )  

Uplata prve rate obavezna je do 16.01.2023. g a druga rata do 16.03.2023.g. na račun PD „Dubovac“. 

Ako prijavljeni kandidat nije uplatio prvu ratu do predviđenog roka smatrati će se da je isti odustao od tečaja. Ako polaznik škole ne uplati drugu ratu do predviđenog roka isključuje se sa tečaja i nema mogućnost povrata prve rate. 

Polaznici samostalno snose troškove vezane za provedbu programa škole ( putovanja na ture, smještaja i sl.)

OBAVEZE POLAZNIKA 

Svi polaznici moraju biti fizički i psihički potpuno zdrave osobe. Od polaznika se očekuje savjesno i odgovorno ponašanje prema drugim polaznicima, predavačima i instruktorima. U slučaju bilo kakvog neodgovornog i nesavjesnog ponašanja koje ugrožava sigurnost svih polaznik škole će biti udaljen sa predavanja ili vježbe. Od polaznika se očekuje zajedništvo, uzajamno pomaganje i solidarnost.

PLAN ŠKOLE – MJESTO ODRŽAVANJA

Škola se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela nastave

Teorijski dio nastave provodi se u prostorijama organizatora PD „Dubovac“, planinarskom objektu ili drugom

prostoru koji ima uvjete za održavanje predavanja. Dio teorijske nastave može se provoditi i na terenu. 

Po potrebi, uz prethodno odobrenje Komisije HPS-a i njezin nadzor, teorijski dio nastave može se provoditi po modelu nastave na daljinu putem odgovarajućeg elektroničkog servisa, uz obaveznu dostupnost voditelja i nastavnog osoblja za konzultacije. 

Praktični dio nastave provodi se na prikladnim planinskim terenima koji omogućuju izvođenje vježbi i to na dvije ture koje obuhvaćaju kretanje po klinčanom putu, dvije ture po terenu sa snježnom podlogom te dvije ture s kretanjem na planinskim terenima iznad 3000 metara. Obuka o kretanju po ledenjaku provodi se obavezno na ledenjačkom terenu, uz primjenu najviših mjera sigurnosti. 

Praktični dio nastave ne izvodi se u suhoj ili zaleđenoj stijeni ili na drugim terenima na kojima je za kretanje i sigurnost potrebno primijeniti alpinističke tehnike kretanja i osiguravanja u penjačkom navezu. 

UVJETI USPJEŠNOSTI ZAVRŠETKA ŠKOLE 

Tijekom škole voditelj prati pohađanje predavanja te zalaganje sudionika u provođenju praktičnih vježbi i zadataka te utvrđuje za svakog polaznika zadovoljava li uvjete uspješnosti završetka škole.

Uvjeti uspješnog završetka škole su:

  • sudjelovanje na najmanje 70 % predavanja
  • sudjelovanje na najmanje 70 % praktičnog dijela nastave

U slučaju kada zbog opravdanih razloga polaznik nije mogao sudjelovati u dovoljnom broju predavanja ili vježbi, voditelj škole može odrediti dodatne uvjete, npr. sudjelovanje na dodatnim turama, vježbama ili slično. U tom slučaju dodatni uvjeti moraju biti ispunjeni u roku od 3 mjeseca od završetka škole. 

Uspješnim završetkom škole polaznik stječe pravo na pristup završnom ispitu.

ZAVRŠNI ISPIT

Ispit se provodi najmanje 2 dana i to:

– ispitnim turom

– usmenim ispitom

Provjera vještina i znanja obuhvaća sve teme i praktične vježbe iz programa Više planinarske škole. U sklopu ispitne ture kandidati se zajedno kreću po zahtjevnom planinarskom terenu ( smrznuta podloga ili osigurani planinarski put ). Usmeni ispit obavezno sadrži  provjeru primjene planinarske opreme na terenu.

Ispit provodi ispitno povjerenstvo od najmanje 3 člana.   

Uspješnim polaganjem ispita polaznik stječe uvjerenje o položenom ispitu, odnosno diplomu Hrvatskog Planinarskog Saveza.  

Voditelj Više planinarske škole   

Robert Lemić
tel.: +385 98 1696 770
robert.lemic@gmail.com 

Plan aktivnosti:

Datum i dan predavanje / planinarska tura / vježba predavač / vodič
16.01.2023. 

ponedjeljak

1. UVODNO PREDAVANJE Robert Lemić
2. Priprema za boravak u planini u zimskim uvjetima Robert Lemić
30.01.2023. ponedjeljak 3. Oprema za zimsko planinarenje Jadranko Jagodić
4. Kretanje i orijentacija u zimskom planinarenju Slobodan Kožul
20.-21.02.2023.    subota / nedjelja  SJEVERNI VELEBIT Jadranko Jagodić
Ponavljanje i usavršavanje vještina iz OPŠ, hodanje po snijegu
13.02.2023. ponedjeljak  5. Opasnosti planinarenja u zimskim uvjetima Darko Grba
6. Lavine Deni Pavlinović
18.-19.02.2023.    subota / nedjelja  MALA MOJSTROVKA ( SVN ) Robert Lemić
Korištenje dereza, cepina i krplji, izrada bivka i sidrišta u snijegu
27.02.2023. ponedjeljak 7. Osigurani planinarski putevi Željko Ivasić
8. Kretanje i korištenje zaštitne opreme na osiguranom putu  Darko Grba
11.-12.03.2023.

subota/nedjelja

BEGUNJŠČICA ( SVN ) Marko Ivanuš
Uvježbavanje stečenih znanja i vještina
20.03.2023. ponedjeljak 9. Planinarenje u visokim planinama Marko Ivanuš
10. Obilježja visokih planina Marko Ivanuš
25.-26.03.2023.

subota/nedjelja

PRENJ (BiH ) Robert Lemić
Orijentacija u zimskim uvjetima i ispitivanje kvalitete snijega
03.04.2023. ponedjeljak 11. Priprema i izvedba tura u visoke planine Robert Lemić
12. Fiziologija organizma u visokim planinama  Dario Kožul
24.04.2023. ponedjeljak 13. Prelazak preko ledenjaka Jadranko Jagodić
14. Spašavanje iz ledenjačke pukotine
15.05.2023. 

ponedjeljak

VJEŽBA NA UMJETNOJ STJENI Davor Jakšić
29.05.2023.

ponedjeljak

VJEŽBA NA UMJETNOJ STIJENI Jadranko Jagodić
09.-10.06.2023. subota / nedjelja  ŠKRLATICA – ferata (SVN) Robert lemić
Korištenje opreme na osiguranim putevima
22.-25.06.2023.

četvrtak/nedjelja

GROSSGLOCKNER ( AUT )  Jadranko Jagodić
Prelazak lavinskog područja, spašavanje u zimskim uvjetima
15.- 16.07.2023. subota / nedjelja  ZELENIŠKE ŠPICE( SVN ) Andrej Pezdirec
Korištenje opreme na neosiguranom putu
ZAVRŠNI ISPIT Ispitno povjerenstvo
Sva predavanja će se izvoditi u prostoriji PD“DUBOVAC“, Sportska dvorana“Mladost“, Karlovac  u predviđenim terminima s početkom u 19.00 sati.
Termini praktičnog dijela nastave – planinarskih tura su podložni promjenama sukladno vremenskim uvjetima na terenu

PRIJAVNICA