24.09.2022. ŽDRILSKI KUK

PD Dubovac organizira izlet na Velebit. Početna točka uspona su selo Brušani na Ličkoj strani, a završna točka selo Rudelić draga na Jadranskoj magistrali, što znači da bi prečili Velebit sa ličke na morsku stranu. Uspon bi išao stazom između Konjevače i Sadikovca i preko Piskovite kosice došli bi do novouređenog skloništa ispod ždrilskog kuka. Nastavi čitati “24.09.2022. ŽDRILSKI KUK”