09.06.2022. Redovna Skupština Planinarskog društva „DUBOVAC“ Karlovac

Poziv svim članovima da svojom nazočnošću pridonesu uspješnosti rada Redovne sjednice Skupštine Planinarskog društva „DUBOVAC“ Karlovac koja će se održati dana 09.06.2022. godine u prostoru Školske sportske dvorane ( mala dvorana na katu ), Rakovac bb, Karlovac  sa početkom u 19’00 sati. Nastavi čitati “09.06.2022. Redovna Skupština Planinarskog društva „DUBOVAC“ Karlovac”

Aktivan vikend polaznika Opće i Visokogorske škole

Polaznike Opće planinarske škole Ratko Draganjac je vodio u Sloveniju na Viševnik a tečajci Visokogorske škole su uz vodstvo Slobodana Kožulja i Marijana Janka učili kretanje sa cepinom i derezama te ispenjali Begunšćicu kroz centralni plaz.

FOTO