Komisija za dodjelu priznanja

Komisija za dodjelu priznanja djeluje pri Društvu već duži niz godina I zadaća joj je da prati rad i aktivnosti članova Društva, odsjeka, sekcija i komisija.
Nakon procjene i ocjene rada predlaže Upravnom odboru Društva pojedince, odnosno odsjeke, sekcije i komisije za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza odnosno Društva.