Škole

Društvo posvećuje pažnju o edukaciji svojih članova i planinara općenito . Stoga redovito organizira Opću planinarsku školu i Malu planinarsku školu .

S obzirom na specifičnosti alpinizma , Alpinistička škola se organizira povremeno . Planira se pokretanje Škole sportskog penjanja a hoće li to biti već ove godine …. vidjet ćemo .

 

PD Dubovac 2018.