Mala planinarska škola

Mala planinarska škola „KLINCI I KLINCEZE“ omogućava upoznavanje osnova planinarstva i stjecanje osnovnih planinarskih znanja i vještina a prilagođena je djeci uzrasta od 7 do 15 godina.

Njezin jedinstven program prema Pravilniku o Maloj planinarskoj školi u Hrvatskom planinarskom savezu pruža osnovu za siguran i svrsishodan boravak djece u planinama te djelovanje djece unutar planinarske udruge. Škola je namijenjena upoznavanju i informiranju djece o osnovnim mjerama sigurnosti pri sudjelovanju na izletima, turama i pohodima u planine.

PD “DUBOVAC“, Karlovac, kao organizator Male planinarske škole snosi odgovornost za kvalitetnu i sigurnosnu izvedbu škole a za isto će se pobrinuti nastavni kadar na Maloj planinarskoj školi i to vodiči HPS-a, vodiči pripravnici, speleolozi, alpinisti, instruktori HPS-a, pripadnici HGSS-a, liječnici, učitelji i odgajatelji predškolske i školske djece s planinarskim iskustvom,  članovi Planinarskog društva “Dubovac“, odnosno HPS-a.

Pri organiziranju i provedbi škole naročito će se voditi računa o posebnosti rada s djecom te o njihovoj sigurnosti. Prije početka škole roditelje će se upoznati o načinu izvođenja škole, sa svrhom, zadaćama i metodama rada, obvezama koje proizlaze iz programa kao i drugim pitanjima od njihova interesa.

Nastava će se izvoditi na terenu kroz kraća izlaganja ( predavanja ) i neposredan dijalog voditelja i nastavnog osoblja s djecom, kroz edukativne vježbe i igre, prilagođene uzrastu djece, u prirodnom okruženju, bez uporabe računalne prezentacijske opreme ( računalo, projektor, platno ).

Škola se provesti tijekom mjeseca rujna, listopada i studenog, u obliku niza tematskih izleta.

Škola započinje u prostorijama Pl.kuće “Zvonimir Plevnik “ na Kalvariji, gdje će biti organiziran upis u školu, upoznavanjem djece i roditelja sa voditeljem, nastavnim osobljem, prezentacijom programa i aktivnosti škole, pravilima ponašanja u grupi, dogovorom o rasporedu aktivnosti i drugim pojedinostima.

Škola završava podjelom diploma polaznicima i prigodnim druženjem u prostorijama Pl.kuće “ Zvonimir Plevnik “ na Kalvariji.

Program škole sadržava slijedeće nastavne teme :

  1. Planinarenje, planinarstvo: ciljevi, članstvo, planinarske udruge, HPS, kratka povijest hrvatskog planinarstva, informacija o planinarskim djelatnostima, hrvatske planine;
  2. Kretanje i boravak u planinama: osobna planinarska oprema, planiranje izleta, kako se pripremiti za izlet, korištenje vodiča i zemljovida, vremenska prognoza, tempo i dinamika hoda, planinarsko vođenje, komunikacija u skupini, markirani planinarski putovi, planinarske obilaznice, planinarski objekti ( domovi, kuće, skloništa ) i boravak u njima, korištenje šatora, izgradnja improviziranog bivka, pravila ponašanja u planini, planinarska etika;
  3. Zaštita prirode: flora, fauna, gorski vodotoci, zaštićena prirodna područja, obilježja krškog reljefa – špilje i jame, zagađivanje i čovjekova prisutnost u planinama;
  4. Opasnosti, pomoć i spašavanje u planini: objektivne i subjektivne opasnosti, vremenske nepogode, poskliznuća, lutanje, mrak, životinje, ozljede – uzroci i vrste najčešćih ozljeda, pružanje prve pomoći, osnove spašavanja, obavješćivanje centra 112, signalizacija u slućaju nesreće, Hrvatska gorska služba spašavanja ( HGSS ), otklanjanje i izbjegavanje opasnosti;
  5. Penjanje: priprema i izvedba penjačkog uspona, osiguravanje pri usponu, čvorovi i navezivanje, tehnike penjanja, sporazumijevanje pri penjanju u stijeni, slobodno penjanje;
  6. Orijentacija: strane svijeta, kretanje po terenu uz približnu orijentaciju, upoznavanje s kompasom i kartom, određivanje visine i profila terena, topografski znakovi, informacija o orijentacijskom natjecanju.

U Malu planinarsku školu mogu se upisati isključivo djeca u dobi između 7 i do 15 godina.

Svi polaznici škole kao i njihovi roditelji, staratelji i odgovorne punoljetne osobe moraju biti članovi PD “Dubovac“ iz Karlovca, s plaćenom članarinom za tekuću godinu.

Svi polaznici škole kao i njihovi roditelji, staratelji i odgovorne punoljetne osobe dužni su prije izleta:

– proučiti pisani plan izleta i zapamtiti osnovne odrednice plana

– pridržavati se uputa i upozorenja voditelja, planinarskog vodiča, instruktora

– pridržavati se planinarske etike

– primjereno se opremiti za planinarenje sukladno uputama vodiča

– na izlet ponijeti dovoljnu količinu hrane i vode

– na izletu imati važeću planinarsku člansku iskaznicu

 

Troškove izleta učesnici snose sami. Prijevoz sudionici organiziraju sami osobnim automobilima, eventualno autobusom ili vlakom, ukoliko se za to ukaže mogućnost.

Sva djeca moraju biti u pratnji roditelja ili staratelja odnosno odgovorne punoljetne osobe.

Svi poslovi oko pripreme i organizacije izleta usklađeni su sa zakonskim odredbama koje propisuju način organiziranja i izvođenja planinarskih izleta, te Odlukama UO Društva.

U slučaju lošeg vremena, izlet se neće održati, već će biti organizirane stručne edukacije u prostorijama pl.kuće “Zvonimir Plevnik“ na Kalvariji, o čemu će sudionici biti na vrijeme obaviješteni.

Djeca koja su s uspjehom pohađala Malu planinarsku školu dobivaju diplomu Hrvatskog planinarskog saveza.

Očekivani ishodi učenja :

osnovna informiranost o planinarstvu i planinama, osnovno poznavanje planinarske opreme za jednodnevne izlete, stečene dobre navike o ponašanju u planini i u skupini planinara, motiviranost za daljnje planinarsko djelovanje.

Uvjeti uspješnosti završetka škole :

Tijekom škole voditelj prati pohađanje predavanja te zalaganje sudionika u provođenju praktičnih vježbi i zadataka te utvrđivanje za svakog polaznika zadovoljava li uvjete uspješnosti završetka škole.

Uvjeti uspješnog završetka škole su :

  • zalaganje u ispunjenju zadataka,
  • sudjelovanje na najmanje 70 % izleza škole

U slučaju kada zbog opravdanih razloga polaznik nije mogao sudjelovati u dovoljnom broju predavanja ili izleta, voditelj škole može odrediti dodatne uvjete, napr.sudjelovanje na dodatnim izletima, vježbama ili slično.

Voditelj škole: Krešimira Fajdića mob. +385 91 3903 311.