Čvorovi

U planinarstvu koristimo mnoge čvorove . Mi ćemo savladavati samo neke , nama najpotrebnije. 
Često isti čvor ima više naziva . Mi ćemo prihvatiti nazive kao što su u ovim video clipovima , hrvatske nazive koji su uvriježeni u planinarstvu.
 
1. Osmica ( Vodički čvor , Vodička osmica ) 
2. Bulin ( Mrtvi čvor )
3. Dvostruki zatezni čvor ( Dvostruki na zateg )
4. Ambulantni čvor
5 .Prusik ( Prusikov čvor )
6 .Lađarac ( Lađarski čvor )
7. Polulađarac