1. VIŠA PLANINARSKA  ŠKOLA

Viša planinarska škola u organizaciji Planinarskog društva „ Dubovac “ će se provoditi u vremenskom periodu od 15.02.-16.08.2022. godine prema PROGRAMU VIŠE PLANINARSKE ŠKOLE U HRVATSKOM PLANINARSKOM SAVEZU.

U slučaju nepredvidljivih organizacijskih, vremenskih i drugih okolnosti, organizator može produžiti trajanje škole najviše do 12 mjeseci. Cilj Više planinarske škole je da polaznicima omogući proširenje i nadogradnju osnovnih planinarskih znanja i vještina te stjecanje dodatnih planinarskih znanja i vještina o zimskom planinarenju, kretanju po osiguranim planinarskim putovima i o planinarenju u visokom gorju. 

Škola je namijenjena planinarima koji već vladaju osnovnim znanjima i vještinama nužnima za sigurno kretanje i boravak u planinama te žele svoje vještine i znanja nadograditi dodatnim znanjima i vještinama o zimskom planinarenju, kretanju po osiguranim planinarskim putovima i o planinarenju u visokom gorju. Škola obuhvaća informiranje polaznika o mjerama sigurnosti pri sudjelovanju na zahtjevnijim planinarskim izletima, turama i pohodima u planinama.

VODITELJ ŠKOLE : Robert Lemić, vodič A, B i D standarda 

NASTAVNO OSOBLJE :

Robert Lemić – vodič A, B i D standarda
Jadranko Jagodić – vodič A i D standarda, član HGSS
Darko Grba – vodič i instruktor A, B i D standarda
Željko Ivasić – vodič A i D standarda
Marijan Janko – vodič A, B i D standarda
Slobodan Kožul – vodič A standarda
Dario Kožul – doktor medicine
Branko Šeparević – alpinist, član HGSS
Marko Ivanuš – vodič A, B i D standarda

Nastavno osoblje ima dugogodišnje iskustvo u visokogorskom planinarenju, a neki i u bavljenju alpinizmom i djelovanjem u HGSS. U izvođenju programa mogu u svojstvu asistenata ili demonstratora, na poziv voditelja škole i pod njegovim nadzorom, sudjelovati vodiči HPS-a i druge stručne osobe.

OBAVEZNI UVJETI ZA UPIS POLAZNIKA : 

  • članstvo u planinarskoj udruzi članici HPS-a – dokazuje se članskom iskaznicom s članskom markicom za tekuću godinu
  • završena Opća planinarska škola HPS-a
  • iskustvo stečeno sudjelovanjem na organiziranim planinarskim izletima i turam
  • poznavanje osnovnih planinarskih znanja i vještina – podložno je provjeri organizatora,
  • navršena 21 godina života,
  • uplata školarine organizatoru škole

BROJ POLAZNIKA : maksimalno 12  

POSTUPAK PRIJAVE I UPISA :
ŠKOLA JE POPUNJENA!

CIJENA ŠKOLE: 1.500,00 kn, plativo u dvije rate po 750,00 kn. Uplata prve rate obavezna je do 15.02.2022. god. a druga rata do 15.04.2022.god. 

Ako prijavljeni kandidat nije uplatio prvu ratu do predviđenog roka smatrati će se da je isti odustao od tečaja. Ako polaznik škole ne uplati drugu ratu do predviđenog roka isključuje sa sa tečaja i nema mogućnost povrata prve rate.

Polaznici samostalno snose troškove vezane za provedbu programa škole (putovanja na ture, smještaja i sl.)

OBAVEZE POLAZNIKA 

Svi polaznici moraju biti fizički i psihički potpuno zdrave osobe. Od polaznika se očekuje savjesno i odgovorno ponašanje prema drugim polaznicima, predavačima i instruktorima. U slučaju bilo kakvog neodgovornog i nesavjesnog ponašanja koje ugrožava sigurnost svih polaznik škole će biti udaljen sa predavanja ili vježbe. Od polaznika se očekuje zajedništvo, uzajamno pomaganje i solidarnost.

PLAN ŠKOLE – MJESTO ODRŽAVANJA

Škola se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela nastave.

Teorijski dio nastave provodi se u prostorijama organizatora PD„Dubovac“, planinarskom objektu ili drugom prostoru koji ima uvjete za održavanje predavanja. Dio teorijske nastave može se provoditi i na terenu. 

Po potrebi, uz prethodno odobrenje Komisije HPS-a i njezin nadzor, teorijski dio nastave može se provoditi po modelu nastave na daljinu putem odgovarajućeg elektroničkog servisa, uz obaveznu dostupnost voditelja i nastavnog osoblja za konzultacije. 

Praktični dio nastave provodi se na prikladnim planinskim terenima koji omogućuju izvođenje vježbi i to na dvije ture koje obuhvaćaju kretanje po klinčanom putu, dvije ture po terenu sa snježnom podlogom te dvije ture s kretanjem na planinskim terenima iznad 3000 metara. Obuka o kretanju po ledenjaku provodi se obavezno na ledenjačkom terenu, uz primjenu najviših mjera sigurnosti. 

Praktični dio nastave ne izvodi se u suhoj ili zaleđenoj stijeni ili na drugim terenima na kojima je za kretanje i sigurnost potrebno primijeniti alpinističke tehnike kretanja i osiguravanja u penjačkom navezu. 

UVJETI USPJEŠNOSTI ZAVRŠETKA ŠKOLE 

Tijekom škole voditelj prati pohađanje predavanja te zalaganje sudionika u provođenju praktičnih vježbi i zadataka te utvrđuje za svakog polaznika zadovoljava li uvjete uspješnosti završetka škole.

Uvjeti uspješnog završetka škole su:

  • sudjelovanje na najmanje 70 % predavanja
  • sudjelovanje na najmanje 70 % praktičnog dijela nastave

U slučaju kada zbog opravdanih razloga polaznik nije mogao sudjelovati u dovoljnom broju predavanja ili vježbi, voditelj škole može odrediti dodatne uvjete, npr. sudjelovanje na dodatnim turama, vježbama ili slično. U tom slučaju dodatni uvjeti moraju biti ispunjeni u roku od 3 mjeseca od završetka škole. 

Uspješnim završetkom škole polaznik stječe pravo na pristup završnom ispitu.

ZAVRŠNI ISPIT

Ispit se provodi najmanje 2 dana i to:

– ispitnim turom

– usmenim ispitom

Provjera vještina i znanja obuhvaća sve teme i praktične vježbe iz programa Više planinarske škole. U sklopu ispitne ture kandidati se zajedno kreću po zahtjevnom planinarskom terenu ( smrznuta podloga ili osigurani planinarski put ). Usmeni ispit obavezno sadrži  provjeru primjene planinarske opreme na terenu.

Ispit provodi ispitno povjerenstvo od najmanje 3 člana.   

Uspješnim polaganjem ispita polaznik stječe uvjerenje o položenom ispitu, odnosno diplomu Hrvatskog Planinarskog Saveza

NAPOMENA 

Škola će biti provedena sukladno važećim epidemiološkim mjerama u svezi COVID – 19. 

Plan aktivnosti

Datum i dan predavanje / planinarska tura / vježba predavač / vodič
15.02.2022. utorak 1. UVODNO PREDAVANJE Robert Lemić
2. Oprema za zimsko planinarenje Jadranko Jagodić
28.02.2022. ponedjeljak 3. Priprema za boravak na planini u zimskim uvjetima Robert Lemić
4. Kretanje i orijentacija u zimskom planinarenju Slobodan Kožul
05.-06.03.2022.    subota / nedjelja  SJEVERNI VELEBIT Jadranko Jagodić
Ponavljanje i usavršavanje vještina iz OPŠ, hodanje po snijegu
14.03.2022. ponedjeljak  5. Opasnosti planinarenja u zimskim uvjetima Darko Grba
6. Lavine Branko Šeparović
19.-20.03.2022.    subota / nedjelja  KOMNA ( SVN ) Robert Lemić
Korištenje dereza, cepina i krplji, izrada bivka i sidrišta u snijegu
28.03.2022. ponedjeljak 7. Osigurani planinarski putevi Željko Ivasić
8. Kretanje i korištenje zaštitne opreme na osiguranom putu  Darko Grba
02.-03.04.2022.

subota/nedjelja

BEGUNJŠČICA ( SVN ) Marijan Janko
Uvježbavanje stečenih znanja i vještina
11.04.2022. ponedjeljak 9. Planinarenje u visokim planinama Marijan Janko
10. Obilježja visokih planina Marijan Janko
07.-08.05.2022.

subota/nedjelja

STOL (SVN ) Marko Ivanuš
Orijentacija u zimskim uvjetima i ispitivanje kvalitete snjega
23.05.2022. ponedjeljak 11. Priprema i izvedba tura u visoke planine Robert Lemić
12. Fiziologija organizma u visokim planinama  Dario Kožul
13.06.2022. ponedjeljak 13. Prelazak preko ledenjaka Jadranko Jagodić
14. Spašavanje iz ledenjačke pukotine
14.06.2022. utorak VJEŽBA NA UMJETNOJ STJENI Jadranko Jagodić
16.-19.06.2022. četvrtak / nedjelja  GROSSGLOCKNER ( AUT ) Jadranko Jagodić
Prelazak lavinskog područja, spašavanje u zimskim uvjetima
09.-10.07.2022.

subota/nedjelja

TRIGLAV – ferata ( SVN )  Robert Lemić
Planinarenje i korištenje zaštitne opreme na osiguranom putu
23.- 24.07.2022. subota / nedjelja  MANGART – ferata ( SVN ) Marko Ivanuš
Postupak u incidentnim situacijama na osiguranom putu
12.-15.08.2022. petak / ponedjeljak MARMOLADA 

Ponavljanje naučenih lekcija, provjera znanja i vještina 

Robert Lemić
ZAVRŠNI ISPIT Ispitno povjerenstvo
Sva predavanja će se izvoditi u prostoriji PD“DUBOVAC“, Sportska dvorana“Mladost“, Karlovac u predviđenim terminima s početkom u 19.00 sati.
Termini praktičnog dijela nastave – planinarskih tura su podložni promjenama sukladno vremenskim uvjetima na terenu

Voditelj Više planinarske škole  

Robert Lemić

tel.: +385 98 1696 770

robert.lemic@gmail.com