Vodička sekcija

Vodička sekcija ima dugu tradiciju u Društvu. Već 1923. godine osniva se vodička sekcija pod nazivom “Zbor vodiča”. Kroz sav taj dugi niz godina vodiči su uspješno djelovali u svojim zadacima, pa su tako mnogi od njih završili tečajeve za vodiče. Jedno kraće vrijeme Zbor vodiča se izdvojio iz Društva, i nakon nekog vremena prestali su sa djelovanjem. Iz tog razloga Skupština Društva donosi odluku da se od 2004. godine ponovno oformi Vodička sekcija i da se njeni članovi upute na  tečajeve za vodiče društvenih izleta.
Zadatak Vodičke sekcije je da organizira i vodi društvene izlete. Krajem svake godine izrađuje se detaljni plan društvenih izlete za sljedeću godinu. Planovi se ispunjavaju gotovo u cjelosti, izleti postaju kvalitetnije pripremani, raste broj učesnika izleta i broj osvojenih vrhova. Rad se odražava rastom ugleda i broja članova Društva. Sekcija kontinuirano radi na osposobljavanju članova sekcije te školovanju i stvaranju novih vodiča.

RAD VODIČKE SEKCIJE PD DUBOVAC
Članovi Vodičke sekcije PD Dubovac su tijekom 2021.godine  organizirali i realizirali 25 od planiranih 28 društvenih izleta (90 %) u izvanrednim okolnostima  pandemije prema mjerama Stožera civilne zaštite. Svi izleti su protekli gotovo uzorno i disciplinirano, bez  većih poteškoća i intervencija.  

Proveden je  program školovanja i neformalnog obrazovanja djece, mladih i odraslih članova Društva  organizacijom i realizacijom:
30. Opće planinarske škole – pod vodstvom Marina Marasa prema od HPS-a verificiranom  programu. Školu je u vremenu od 23.03. – 18.06.2021. pohodilo 23 polaznika od kojih je 20 s uspjehom završilo školu.

11. Male planinarske škole „Klinci i klinceze “ pod vodstvom Krešimira Fajdića prema  od HPS-a verificiranom programu. Škola je započela sa radom 05.09.2021. nažalost  epidemiološka situacija je onemogućila ne mali broj djece koja su se prijavila u školu (53 djece) da od iste i odustanu, da bi na kraju škole 04.12.2021. diplomu HPS-a primilo 15 polaznika.

Alpinističkog tečaja – Plan i program tečaja je pripremio voditelj Željko Ivasić. Tečaj  je uspješno pohodilo 12 polaznika u vremenu od 06.04. do 09.05. 2021. 

–  1. Više planinarske škole – zbog epidemiološke situacije odgođen je početak škole. Škola će započeti  sa radom 15.02.2021. prema od HPS-a verificiranom programu. Upisano je 12 kandidata što je ujedno i maksimalan broj.

 – sudjelovali u programima proslave dana grada Karlovca – Abseil sa starog grada Dubovca i  umjesto Prečnice preko Šanca  održana su Otvorena vrata Penjačkog centra. 

– održali vježbu u Paklenici kojoj je nazočilo 11 vodiča, uz pripremu Željka Ivasića i domaćinstvo  Slobodana Kožula.

– apliciranjem na natječaje Karlovačke športske zajednice i gradskih tvrtki grada Karlovca osigurali veći dio sredstava za kupnju  potrebite opreme za provedbu svih programa VS.   

 na vlastiti zahtjev uključili u rad Vodičke sekcije tri nova člana Irenu Grgić, Davora Špaca i Davora Jakšića.

Irena Grgić i Davor Špac upućeni su na tečaj za vodiče A standarda na Platku, koji su uspješno završili i  stekli status vodiča pripravnika.

Vjekoslav Šipek je na Platku uspješno položio ispit  i stekao status vodiča A standarda

Pokrenut je i završen postupak licenciranja za vodiče kojima je krajem 2021.godine isticala licenca.  Svim vodičima su izdane nove Vodičke iskaznice koje vrijede do kraja 2024.godine. 

Vodička sekcija na dan 31.12.2021. broji 24 člana, od kojih 20 licenciranih vodiča različitih standarda, 3 vodiča pripravnika i 1 kandidat za vodiča  pripravnika

U planu izleta za 2022. godinu je najavljeno 43 izleta.

Plan izleta 2022.

Pročelnik Vodičke sekcije
Krešimir Fajdić
091 390 3311
kfajdic@gmail.com