Naj Foto

NATJEČAJ

ZA NAJBOLJU PLANINARSKU FOTOGRAFIJU ČLANOVA PD DUBOVAC U 2020. g.

Natječaj  NAJ FOTO 2020.  je otvoren od 22.10 do 20.11.2020.g.

 


Uvjeti za prijavu radova:

 • fotografije moraju biti s motivom planina

 • fotografije ne smiju biti starije od 01.studenog 2019.g.

 • fotografije trebaju biti u digitalnom formatu

 • fotografije moraju biti formata u omjeru 4:3  ili 16:9 ukoliko su vodoravno orijentirane .Kraća stranica fotografije mora biti minimalno 1080 pixela.

 • fotografije trebaju biti praćene prijavnicom / opisom fotografija

 • prijavnica treba sadržavati :

  •  naziv fotografije

  •  ime autora fotografije

  •  lokaciju nastanka fotografije

  •  mjesec i godinu nastanka fotografije

 • datoteke se predaju na CD-u , DVD-u , memorijskoj kartici ili e-mailom . Kartice ili stickovi  se vraćaju vlasniku .

 • jedan autor na natječaju može sudjelovati s najviše 8 fotografija

CD-i , DVD-i i memorijski mediji s fotografijama se predaju na sastanku društva Višnji Bijelić ili Jadranku Jagodiću.

Adresa za slanje fotografija e-mailom :  pddubovac.fotka@gmail.com

    Način ocjenjivanja radova:

 • sve prijavljene radove će primiti Natječajna komisija

 • svi prispjeli radovi bit će selektirani od Natječajne komisije koja će napraviti odabir za uži izbor .

 • fotografije odabrane u uži izbor bit će prezentirane na projekcijama na sastancima  PD Dubovac  (3.12, 10.12 i 17.12) i na medijima čiji sadržaj uređuje PD Dubovac .

 • svaki član Društva može glasati za tri fotografije po principu : jedan glas = jedan bod

 • glasuje se na pripremljenim listićima za tu svrhu  (zbog epidemije  moguće je i neko drugo rješenje glasanja )

 • pobjeđuje fotografija koja skupi najveći broj glasova

Tri fotografije s najvećim brojem glasova bit će nagrađene ! U slučaju izjednačenog broja glasova , redoslijed  utvrđuje Natječajna komisija .

Posebni uvjet natječaja:

Prijavom na natječaj autori pristaju da PD Dubovac može te fotografije bez odštete koristiti  u promotivne i reklamne svrhe

 

 

PD Dubovac 2018.