30 OPŠ 2021.

Započela 30. Opća planinarska škola (pd-dubovac.hr)

Završio je drugi tjedan 30. Opće planinarske škole (pd-dubovac.hr)

Završio je treći tjedan 30. Opće planinarske škole (pd-dubovac.hr)

Završio je četvrti tjedan 30. Opće planinarske škole (pd-dubovac.hr)

Završio je peti tjedan 30. Opće planinarske škole (pd-dubovac.hr)

Završio je šesti tjedan 30. Opće planinarske škole (pd-dubovac.hr)

Završena su predavanja 30. Opće planinarske škole uz izlet na Okić (pd-dubovac.hr)

Izvještaj sa izleta na Stazu Malog Princa 22.05.2021. (pd-dubovac.hr)

Završila je 30. Opća planinarska škola (pd-dubovac.hr)