04.03.2023. Staza Bella Vista

IZVJEŠTAJ:
U subotu 04.03.2023. održan je društveni izlet na kružnu stazu BELLA VISTA kod Rabca u Istri.
Prema planu u 6,00 sati, 2 autobusa sa 4 vodiča i 99 planinarki i planinara, krenula su prema Rabcu. Dočekao nas je divan sunčani dan. Uspon smo započeli u 09,45 sati. Kroz šumu staza se blago ali kontinuirano penje uređenim, vrlo širokim makadamskim putem do mjesta Ripenda Kosi, gdje fotografiramo veliku grupnu fotografiju. Uspon se, uz pauzu za obrok i predah, nastavio do najviše točke ove ture, platoa Standar, oko 13,00 sati. Predivni vidici pružaju se prema starim srednjovjekovnim gradića Labin, Pićan i Gračišće. Sa vrha smo se kontinuirano spuštali preko sela Ripenda Vicani prema Rapcu, gdje su nas dočekali autobusi u 15,00 sati. Prošli smo ugodih 15 kilometara uz svladavanje visine od 500 metara. Nakon kratke vožnje, planinaru su u dvije grupe obišli stari grad Labin i Narodni muzej Labin. Upoznali smo povijest Labinštine i rudarenja, uz eksponate i repliku dijela rudarskog tunela sa autentičnim eksponatima i klimom. Uz sunčani završetak dana u Karlovac smo se vratili oko 20,00 sati. Hvala kolegama vodičima Robertu Boiću, Kreši Fajdiću i Damiru Starešiniću na pomoći sa velikom grupom.

Vjekoslav Šipek


Prema planu u 6,00 sati, 2 autobusa sa 4 vodiča i 99 planinarki i planinara, krenula su prema Rabcu. Dočekao nas je divan sunčani dan. Uspon smo započeli u 09,45 sati. Kroz šumu staza se blago ali kontinuirano penje uređenim, vrlo širokim makadamskim putem do mjesta Ripenda Kosi, gdje fotografiramo veliku grupnu fotografiju. Uspon se, uz pauzu za obrok i predah, nastavio do najviše točke ove ture, platoa Standar, oko 13,00 sati. Predivni vidici pružaju se prema starim srednjovjekovnim gradića Labin, Pićan i Gračišće. Sa vrha smo se kontinuirano spuštali preko sela Ripenda Vicani prema Rapcu, gdje su nas dočekali autobusi u 15,00 sati. Prošli smo ugodih 15 kilometara uz svladavanje visine od 500 metara. Nakon kratke vožnje, planinaru su u dvije grupe obišli stari grad Labin i Narodni muzej Labin. Upoznali smo povijest Labinštine i rudarenja, uz eksponate i repliku dijela rudarskog tunela sa autentičnim eksponatima i klimom. Uz sunčani završetak dana u Karlovac smo se vratili oko 20,00 sati. Hvala kolegama vodičima Robertu Boiću, Kreši Fajdiću i Damiru Starešiniću na pomoći sa velikom grupom.

Vjekoslav Šipek

foto izvještaj Tihomira Mastelića

NAJAVA:

PD Dubovac, Karlovac u subotu 04.03.2023. vodi svoje članove i članove HPS-a na stazu BELLA VISTA Rabac, Istra – vrh Standar (474m).

Staza Bella Vista je kružna staza koja počinje i završava u Rapcu. Duga je 15 kilometara uz svladavanje visine od 500 metara. Početni uspon ide kroz šumu a staza se blago ali kontinuirano penje uređenim, vrlo širokim makadamskim putem do mjesta Ripenda Kosi. Uspon se nastavlja do najviše točke ove ture, platoa Standar koji se nalazi na 474 metra nadmorske visine. Na platou Standar nalazi se više arheoloških lokaliteta, ostataka gradina za zaštitu i stanovanje te tumula, kamenih gomila iz prapovijesnog doba koje su se podizale nad grobovima. Predivni vidici s jedne se strane pružaju prema morskom plavetnilu i susjednim otocima Cresu i Lošinju, a za lijepa vremena i do planine Velebit, dok se s druge strane vide stari srednjovjekovni gradići Labin, Pićan i Gračišće. Sa vrha se staza kontinuirano spušta preko sela Ripenda Vicani prema Gornjem Rapcu i Rapcu.

Polazak : 04.03.2023. u 06,00 sati ispred zgrade suda u Karlovcu
Cijena izleta : 17,00 € / 128,08 HRK (Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 HRK)
Ocjena težine : O ( kondicijski otežano) N ( tehnički nezahtjevno )
Vodiči: VJEKOSLAV ŠIPEK (095 940 4964) i ROBERT BOIĆ (091 519 1894) 

PLAN IZLETA
06,00 polazak iz Karlovca
08,45 dolazak u Rabac
09,00 polazak na stazu Bella Vista
12,00 dolazak na vrh Standar
14,30 povratak u Rabac
16,00 odlazak u Labin
17,30 polazak prema Karlovcu
20,00 dolazak u Karlovac

OPREMA: lagana planinarska obuća, prikladna odjeća, zaštita od vremenskih uvjeta (kiša, hladnoća, vjetar), štapovi za hodanje, rezervna odjeća, prva pomoć

HRANA: iz ruksaka, ručak u vlastitom aranžmanu nakon ture, min. 2 l vode

Uplate kod vodiča četvrtkom u 19.30 sati u Školskoj sportskoj dvorani Mladost – mala dvorana.

Odustanak od izleta: Ako sudionik izleta ne otkaže svoje sudjelovanje na izletu do 10 dana prije izleta ili u roku koji odredi vodič, ili ne dođe na izlet, Društvo ili vodič nisu dužni vratiti iznos predujma odnosno cjelokupne uplate. Izuzeto od navedenog, povrat uplaćenih sredstava iznimno je moguć u slučaju:
– kada sudionik izleta sam pronađe drugog sudionika, za izlet na kojemu ne može prisustvovati
(predloženi sudionik mora biti prihvaćen od strane vodiča izleta)
– ako vodič izleta ima na listi čekanja sudionika za izlet
– opravdanog zdravstvenog ili osobnog razloga

Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da je upoznat s uvjetima izleta te da ispunjava psihofizičke, zdravstvene i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu. Ima plaćenu planinarsku članarinu za tekuću godinu te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča.

Vodič zadržava pravo izmjene plana i programa u slučaju nepredviđenih okolnosti.