27.05.2023. Buljma Zečjak Kita

IZVJEŠTAJ:

U subotu 27.05.2023. održan je društveni izlet na planinarsku kružnu turu Pl. kuća Alan (1345 m) – Buljma (1451m) – Zečjak (1622m) KT HPO 12.1. – Kita (1573m) – V. Alan (1414m) – Pl. kuća Alan.
Prema planu u 6,00 sati, autobusa sa 4 vodiča i 44 planinarki i planinara, krenuo je prema Velebitu. Uz stankom za kavu na izlazu sa autoceste u Otočcu, vožnjom kroz Krasno i dalje 15 kilometara makadamskom cestom, stigli smo do parkirališta ispod Pl. kuća Alan. Dočekali su nas bura i sunce. Uspon smo započeli u 09,50 sati. Krenuli smo na grebensku stazu prema obližnjeg vrha Buljma. Bura je pokazala svoju snagu na grebenu, otežavajući kretanje.

Prošli smo ugodih 15 kilometara uz svladavanje visine od 500 metara. Uz sunčani završetak dana u Karlovac smo se vratili oko 20,00 sati.

Hvala kolegama vodičima Robertu Boiću, Ranku Baždaru i Kreši Fajdiću na pomoći.

Vjekoslav Šipek

FOTO Tihomir Mastelić-Ivić

NAJAVA:

PD Dubovac, Karlovac u subotu 27.05.2023. vodi na planinarsku kružnu turu: Pl. kuća Alan (1345 m) – Buljma (1451m) – Zečjak (1622m) KT HPO 12.1. – Kita (1573m) – V. Alan (1414m) – Pl. kuća Alan.

Polazak : 27.05.2023. u 06,00 sati ispred zgrade suda u Karlovcu
Cijena izleta: 13,00€ /98,00HRK + 4,00€/30,14HRK ulaznica u NP Sjeverni Velebit  
(Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450 HRK)
Ocjena težine :  O ( kondicijski otežano) N ( tehnički nezahtjevno )
Vodiči:  VJEKOSLAV ŠIPEK (095 940 4964), Robert Boić, Ranko Baždar

Krševita primorska strana Velebita jedna je od najimpresiv­nijih panoramskih slika koja se može vidjeti u našoj zemlji. Šira zona Alana na razmeđu sjevernog i srednjeg Velebita, je područje nekoliko prostranih travnatih udolina i dolaca iznad kojeg se dižu slikoviti vrhovi, pretežno orijentirani na primorsku stranu Velebita. Od Pl. kuće Alan lijepa grebenska staza vodi preko obližnjeg vrha Buljma (1451 m), a zatim stalnim usponom vodi travnjacima, bukovom šumom i hrptom kroz klekovinu do vrha Zečjak, KT HPO 12.1. (1622 m). Zečjak je, uz jednako visoku Šatorinu, najviši vrh na srednjem Velebitu. Vrlo je zahvalan vidikovac zbog položaja i travnatih padina. Vidici s vršnog dijela šire se na Jadransko more od Učke do Ravnih kotara kod Zadra, na vrhove sjevernog i srednjeg Velebita i daleko prema Lici. Lakša grupa se može vratiti istim putem do Premužićeve staze koja vodi do Pl. kuće Alan. Teža grupa nastavlja prateći greben (malo težim terenom) do vrha Kita (1573 m), a zatim se spušta na vrh prijevoja Veliki Alan (1414 m), te cestom do Pl. kuće Alan.

OKVIRNI PLAN IZLETA
06:00 – polazak iz Karlovca
09:00 – polazak na turu
–  vrh Zečjak – lakša grupa – povratak (oko 4 sata hoda)
– teža grupa – vrh Kita – prijevoj Veliki Alan (oko 5 sati hoda)
15:00 – završetak ture
20:30 – očekivani povratak u Karlovac

OPREMA:  gojzerice, prikladna odjeća, zaštita od vremenskih uvjeta (sunca, kiša, vjetar), štapovi preporučljivi

HRANA: iz ruksaka, mogućnost toplog obroka u Pl. Kući Alan, min. 2,5 l vode

Uplate kod vodiča četvrtkom u 19.30 sati u Školskoj sportskoj dvorani Mladost – mala dvorana.

 NAPOMENA:
Odazivom na izlet, odnosno uplatom istog, svaki pojedinac potvrđuje da je upoznat s uvjetima izleta, da ispunjava  zdravstvene,  psihofizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da prihvaća ovaj program, da ima plaćenu članarinu u pl. društvu za tekuću godinu, da pristupa izletu na vlastitu odgovornost te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča.

Odustanak od izleta: Ako sudionik izleta ne otkaže svoje sudjelovanje na izletu do 10 dana prije izleta ili u roku koji odredi vodič, ili ne dođe na izlet, Društvo ili vodič nisu dužni vratiti iznos predujma odnosno cjelokupne uplate. Izuzeto od navedenog, povrat uplaćenih sredstava iznimno je moguć u slučaju:
– kada sudionik izleta sam pronađe drugog sudionika, za izlet na kojemu ne može prisustvovati (predloženi sudionik mora biti prihvaćen od strane vodiča izleta)
– ako vodič izleta ima na listi čekanja sudionika za izlet
– opravdanog zdravstvenog ili osobnog razloga

Vodič ima pravo izmjene programa izleta prema objektivnim okolnostima na terenu.