3. Viša planinarska škola PD „DUBOVAC“ 2024.g

Viša planinarska škola u organizaciji Planinarskog društva „ Dubovac “ će se provoditi u vremenskom periodu od 15. 1. – 18. 8. 2024.g.
Škola može trajati i duže zbog nepredviđenih okolnosti ali ne duže od godinu dana.  Viša planinarska škola namijenjena je planinarima koji već posjeduju osnovna planinarska znanja i vještine te žele nadograditi svoje znanje sa posebnim naglaskom na zimske uvjete i visoko gorje a provoditi će se sukladno Programu više planinarske škole u HPS-u.
Organizator škole je PD Dubovac a voditelj Robert Lemić vodič A, B i D kategorije. Cijena škole je 200,00 EUR, plativo u dvije rate po 100,00 EUR. Uplata prve rate obavezna je do 31. 1. 2024.g. a druga rata do 16. 3. 2024.g. Uplata isključivo na račun PD „Dubovac“.

Uvjeti za upis u školu

– članstvo u planinarskoj udruzi HPS-a sa važećom markicom u tekućoj godini (prednost imaju članovi  PD „Dubovac“)
– završena Opća planinarska škola HPS-a
– iskustvo stečeno sudjelovanjem na organiziranim planinarskim izletima i turama
– poznavanje osnovnih planinarskih vještina (podložno provjeri organizatora)
– liječnička potvrda (od liječnika opće prakse)
– navršena 21 godina života
– uplata školarine organizatoru škole

U slučaju popunjenog kapaciteta organizator može odrediti i dodatne uvjete i kriterije za odabir kandidata kao i obustaviti daljnje upise.

Obaveze polaznika

Svi polaznici dužni su uplatiti predviđeni novac na račun PD Dubovac u predviđenim rokovima. Ako prijavljeni kandidat nije uplatio prvu ratu do predviđenog roka smatrati će se da je isti odustao od tečaja. Ako polaznik škole ne uplati drugu ratu isključuje se sa  tečaja i nema mogućnost povrata prve rate.

Svi polaznici moraju biti fizički i psihički potpuno zdrave osobe. Od polaznika se očekuje savjesno i odgovorno ponašanje prema drugim polaznicima, predavačima i instruktorima. U slučaju bilo kakvog neodgovornog i nesavjesnog ponašanja koje ugrožava sigurnost svih polaznik škole će biti udaljen sa predavanja ili vježbe. Od polaznika se očekuje zajedništvo, uzajamno pomaganje i solidarnost.

Obaveze instruktora i predavača

Svi instruktori i predavači na školi dužni su izvršavati svoje obavezne savjesno i nesebično prenoseći svoje znanje i iskustvo na polaznike. Dužni su održavati red i disciplinu tijekom predavanja a posebice terenskih vježbi ne dovodeći u opasnost ničije zdravlje ili život.

Instruktorima i predavačima biti će pokriveni troškovi prijevoza i noćenja.

Uvjeti za uspješan završetak škole

– sudjelovanje na najmanje 70 % predavanja
– sudjelovanje na najmanje 70 %  terenske nastave

Voditelj škole je dužan voditi evidenciju sudjelovanja polaznika škole na nastavi i terenskom radu. Ako pojedini kandidat opravdano ne zadovoljava uvjete voditelj škole može odrediti dodatne uvjete kojima bi se ispunili osnovni uvjeti. Npr. dodatni izlet ili ponovljeno predavanje.

Provođenje ispita

Ispit provodi stručna komisija HPS u terminu koji ona sama odredi.

Provjera vještina i znanja obuhvaća sve teme i praktične vježbe iz programa iše planinarske škole. U sklopu ispitne ture kandidati se zajedno kreću po zahtjevnom planinarskom terenu  (smrznuta podloga ili osigurani planinarski put). Usmeni ispit obavezno sadrži  provjeru primjene planinarske opreme na terenu.

PRIJAVNICA

Robert Lemić
Voditelj 3. Više planinarske škole