NOVI VODIČI I MARKACISTI

Društvo je od danas jače za dvoje novih vodiča HPS – a, standarda A – ljetno planinarenje i troje novih markacista.
Čestitke na uspješno položenom ispitu Ireni Grgić i Davoru Jakšiću, našim novim vodičima!
Čestitke na uspješno položenom ispitu Olgici Morić, Jadranku Jagodiću i Miri Palajsi, našim novim markacistima!