Skupština PD Krka , Novo Mesto

Skupština Planinskog društva KRKA, Novo Mesto

U nazočnosti velikog broja članova i gostiju , 18.lipnja je održana  redovna sjednica skupštine Planinskog društva KRKA , Novo Mesto, prijateljskog planinarskog društva iz Slovenije  na kojoj su nazočili i predstavnici PD“DUBOVAC“.

Izvješća o radu dana su kroz 24.broj časopisa „Planinski utrinki“, koji je podijeljen svim nazočnima, a poslan i poštom svim članovima Društva.Prekrasan uradak i način prezentacije rada Društva za proteklu godinu, poticaj i nama, da razmislimo o takvom načinu.Podnesena su i od Skupštine prihvaćena izvješća o radu društva, financijskom poslovanju, Nadzornog odbora i Suda časti  tijekom 2019. godine.Zbog ostavke dosadašnjeg predsjednika društva, za novog predsjednika do slijedeće skupštine imenovan je Anton Progar, dugogodišnji dužnosnik društva, u dva mandata i predsjednik društva.

U ime članova PD“DUBOVAC“ nazočne je prigodnim rječima pozdravio predsjednik Društva Robert Lemić, te uručio poklon – sliku s motivom Starog grada Dubovac predsjedniku A.Progaru.

Po završetku skupštine, koja je održana u prostoru Gostišća „LOKA“ uz samu rijeku Krku, uz pokoju čašicu cvičeka i prigodnu papicu, dogovorili smo buduće aktivnosti u okviru potvrđenih termina s nadom da nas epidemiološka situacija neće u tome spriječiti.

Krešimir Fajdić
predsjednik UO , PD Dubovac