Tečaj za čuvare planinske prirode HPS-a na Papuku

Obavijest članovima društva a posebno članovima Sekcije čuvara planinske prirode, Komisija za zaštitu prirode HPS-a objavila je poziv na prijavu za tečaj za čuvare planinske prirode HPS-a. Tečaj će se održati u listopadu 2023. na Papuku. Svi detalji i informacije su na linku ispod a zainteresirane molimo da se za detalje jave pročelniku sekcije Špac Davoru (099 310 28 07).

Sve informacije dostupne su na webu HPS-a, na adresi   https://www.hps.hr/vijesti/23555/otvorene-prijave-za-tecaj-za-cuvare-planinske-prirode-papuk-listopad-2023/