04.02.2023. Radna akcija na PK Z. Plevnik

Gospodarska komisija PD Dubovac najavljuje radnu akciju na PK Z. Plevnik u subotu 04.02.2023. godine, sa početkom u 9,00 sati.

PLAN RADA:

– čišćenje i pospremanje kuće i pomoćnih prostorija

– obrezivanja voćnjaka

– saniranje mjesta za Uskršnju Vuzmenku

– čišćenje upojnog kanala na prilazu putu kuće

Za uspješnu provedbu plana rada potrebno nas se skupiti 14 članova.

U 15,00 sati biti će organiziran zajednički ručak.

Prijave isključivo na mob 091 5833 779 ili e-mail mpalajsa1@gmail.com.

Prijave najkasnije do 1. veljače 2023. godine.

Pročelnik Gospodarske komisije PD DUbovac

Miro Palajsa.