04.02.2023. Radna akcija na PK Z. Plevnik

IZVJEŠTAJ:

Odrađena je prva radna akcija u 2023. godini na PK Z. Plevnik. Uređivao se interijer kuće, kao i okoliš. Spojena je rasvjeta na gornjoj terasi kuće, a konstrukcija za edukativne ploče dobila je “prvu ruku” adekvatne zaštitne boje. Uređen je okoliš kuće, a pogotovo zbog jakog vjetra koji nam je ovog dana otežavao posao i lomio grane drveća oko kuće. Nakon posla, vrijedni radnici su se okrijepili ručkom koji je pripremila naša članica Gordana Palajsa, a na radnoj akciji sudjelovali su Miroslav Markolin, Boris Katušin, Krešimir Fajdić, Matija Čavlović i Miro Palajsa.

FOTO

_______________________________________________________________

POZIV:

Gospodarska komisija PD Dubovac najavljuje radnu akciju na PK Z. Plevnik u subotu 04.02.2023. godine, sa početkom u 9,00 sati.

PLAN RADA:

– čišćenje i pospremanje kuće i pomoćnih prostorija

– obrezivanja voćnjaka

– saniranje mjesta za Uskršnju Vuzmenku

– čišćenje upojnog kanala na prilazu putu kuće

Za uspješnu provedbu plana rada potrebno nas se skupiti 14 članova.

U 15,00 sati biti će organiziran zajednički ručak.

Prijave isključivo na mob 091 5833 779 ili e-mail mpalajsa1@gmail.com.

Prijave najkasnije do 1. veljače 2023. godine.

Pročelnik Gospodarske komisije PD DUbovac

Miro Palajsa.