Aktivan vikend polaznika Opće i Visokogorske škole

Polaznike Opće planinarske škole Ratko Draganjac je vodio u Sloveniju na Viševnik a tečajci Visokogorske škole su uz vodstvo Slobodana Kožulja i Marijana Janka učili kretanje sa cepinom i derezama te ispenjali Begunšćicu kroz centralni plaz.

FOTO