Najfoto 2023. 

Pozivaju se svi članovi PD Dubovac da učestvuju u natječaju Najfoto 2023.  Natječaj je otvoren od 15.9. do 10.11.2023.

Uvjeti za prijavu radova:

 • fotografije moraju biti planinarske tematike
 • fotografije ne smiju biti starije od 01.studenog 2022.g.
 • fotografije trebaju biti u digitalnom formatu
 • fotografije moraju biti formata u omjeru 4:3  ili 16:9 ukoliko su vodoravno orijentirane. Kraća stranica fotografije mora biti minimalno 1080 pixela. Široke panoramske fotke neće biti uzete u obzir.
 • fotografije trebaju biti praćene prijavnicom / opisom fotografija
 • prijavnica treba sadržavati :
 •  naziv fotografije
 •  ime autora fotografije
 •  lokaciju nastanka fotografije
 •  mjesec i godinu nastanka fotografije
 • datoteke se predaju na USB sticku ili šalju e-mailom.  Stickovi s fotografijama se predaju na sastanku društva Jadranku Jagodiću i vraćaju vlasniku.
 • jedan autor na natječaju može sudjelovati s najviše 8 fotografija

Adresa za slanje fotografija e-mailom :  pddubovac.fotka@gmail.com

Način ocjenjivanja radova:

 • sve prijavljene radove će primiti Natječajna komisija
 • svi prispjeli radovi bit će selektirani od Natječajne komisije koja će napraviti odabir za uži izbor .
 • fotografije odabrane u uži izbor bit će prezentirane na projekcijama na sastancima  PD Dubovac  (23.11, 30.11 i 7.12) i na medijima čiji sadržaj uređuje PD Dubovac .
 • svaki član Društva može glasati za tri fotografije po principu : jedan glas = jedan bod
 • glasuje se na pripremljenim listićima za tu svrhu
 • pobjeđuje fotografija koja skupi najveći broj glasova

Tri fotografije s najvećim brojem glasova bit će nagrađene! U slučaju izjednačenog broja glasova , redoslijed  utvrđuje Natječajna komisija. U slučaju da isti autor osvoji dvije ili više nagrada, nagrađuje se najvišom osvojenom nagradom, a idući u poretku osvaja slijedeću nagradu.

Posebni uvjet natječaja:

Prijavom na natječaj autori pristaju da PD Dubovac može te fotografije bez odštete koristiti  u promotivne i reklamne svrhe