Osnivačka Skupština Sekcije čuvara prirode

Dana 01.06.2023. g. nakon redovnog sastanka PD Dubovac održati će se  osnivačka Skupština Sekcije čuvara prirode.

Kandidat za predsjednika Sekcije je Davor Špac licencirani čuvar prirode. Pozivamo članove da se odazovu i  podrže osnivanje ove Sekcije kojom će PD Dubovac proširiti opseg svoje  djelatnosti.
Predsjednik PD Dubovac
Robert Lemić