Pogledajte pristigle fotografije na natječaj NAJFOTO

Ovogodišnji natječaj za najfoto bliže se kraju. Odabrane su fotografije koje se nalaze u slijedećoj prezentaciji.

Na sastancima društva 1.12., 8.12. i 15.12. bit će prezentacije, a 15.12. će biti i glasanje za najbolju fotku.
Pozivaju se članovi na taj sastanak kako bi dali svoj glas za tri najbolje fotke po njihovom izboru.