Kategorija: AO

Završio je Alpinistički tečaj AO PD Dubovac 2021.

Nakon poduže stanke, organiziranjem alpinističkog tečaja, alpinistički odsjek PD Dubovac ponovo se okupio. Nakon dogovora sa rukovodstvom društva, g. Lemićem i g, Fajdićem, koji su izrazili podršku pri organiziranju i sprovedbi tečaja, pristupilo se i konačnoj definiciji plana rada. Tečaj je zamišljen da uz predavanja sadrži i tri praktične vježbe na terenu, Klanac, Vela Peša […]

PD Dubovac 2018.